Tuesday, January 17, 2012

120117
聽見星星嘆息 用寂寞的語氣
告訴不眠的雲
是否放棄日夜追尋風的動靜

心事不停累積 變成臉頰的淚滴
你始終沒留意 我特別在乎你
你卻像風一樣 左顧右盼而行

全世界只有你 不懂我愛你
我給的不只是 好朋友而已
每個欲言又止 淺淺笑容裡
難道你沒發現 我渴望訊息
我應該如何讓你 知道我愛你
連星星都知道 我心中秘密
今夜在你窗前下的一場雨
是我暗示 你我有多麼委屈
心事不停累積 變成臉頰的淚滴
你始終沒留意 我特別在乎你
你卻像風一樣 左顧右盼而行

全世界只有你 不懂我愛你
我給的不只是 好朋友而已
每個欲言又止 淺淺笑容裡
難道你沒發現 我渴望訊息
我應該如何讓你 知道我愛你
連星星都知道 我心中秘密
今夜在你窗前下的一場雨
是我暗示 你我有多麼委屈

我應該如何讓你 知道我愛你
連星星都知道 我心中秘密
今夜在你窗前下的一場雨

是我暗示 你我有多麼委屈
是我暗示 你我有多麼委屈
你還不懂 雨永遠不會停


1 comment: